best free web site builder

ENXEÑERÍA

Contamos cunha ampla experiencia na realización de estudos enerxéticos encamiñados á optimización do consumo de enerxía e proxectos chave en man.

1

Proxectos integrais

2

Instalacións

3

Enerxías renovables

PROXECTOS DE ENXEÑERÍA

Instalacións eléctricas e de alumeado

Domótica e detección de incendios

Instalacións térmicas

Enxeñería enerxética

SERVIZOS E SOLUCIÓNS.

En TECXIA realizamos a implantación de enerxías renovables a partir de estudos das necesidades concretas. Dependendo do uso e do fin co que se consuma a enerxía, selecciónanse as mellores tecnoloxías dispoñibles para as enerxías renovables de orixe termosolar, fotovoltaica, eólica, biomasa e xeotérmica. Deseñamos o plan de actuacións e xestionamos as posibles subvencións ante as administracións correspondentes.